รหัสนักศึกษา :  
     
รหัสผ่าน :  
     
 
     
   
 

นักศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบจองได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง

     
ช่องทางที่ 1 :   http://reg.ubru.ac.th/
     
ช่องทางที่ 2 :   http://reg2.ubru.ac.th/
     
ช่องทางที่ 3 :   http://reg3.ubru.ac.th/
     
ช่องทางที่ 4 :   http://reg4.ubru.ac.th/
     
   
   
 
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1111