ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานทะเบียนเรียน
     
ลงประกาศโดย :   นายสุริยา แก้วใส
     
ประกาศวันที่ :   12 กันยายน 2562
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352000 ต่อ 1111