ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   การเปิด-ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 1/2567
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   งานทะเบียนเรียน
     
ลงประกาศโดย :   นางสมปอง อินปาว
     
ประกาศวันที่ :   11 มิถุนายน 2567
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
มีปัญหาการลงทะเบียนเรียน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 045-352149